BOZKOVSKÉ DOLOMITOVÉ JESKYNĚ

Jedná se o jediné zpřístupněné dolomitové jeskyně v České republice s unikátní výzdobou stěn a stropů, tvořenou římsami, lištami a mřížkami vypreparovaného křemene. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách a samozřejmě nechybí ani krápníková výzdoba.